Excellence for all and excellence from all

Parents

(Posted on 22/04/20)

@CareersWales are running a live Q&A session across their Facebook and Twitter channels on Thursday 23 April 2pm – 3pm to answer any concerns you may have around your child’s future opportunities. Keep checking their social media channels for further information.

Rieni! Mae @GyrfaCymru yn cynnal sesiwn Holi ac Ateb byw ar ei sianeli Facebook a Twitter ddydd Iau 23 Ebrill 2pm-3pm i ateb unrhyw gwestiynau all fod gennych am gyfleoedd eich plentyn yn y dyfodol. Cadwch lygad ar eu cyfryngau cymdeithasol am ragor o wybodaeth.

If you’re worried about your child’s future opportunities or have questions you’d like answered, why not take part in @CareersWales live Q&A session on Thursday 23 April 2pm – 3pm. Keep an eye out on Careers Wales Facebook and Twitter channels for further updates.

Os ydych chi’n poeni am gyfleoedd eich plentyn yn y dyfodol neu os oes gennych gwestiynau rydych am gael atebion iddyn nhw, beth am gymryd rhan yn sesiwn Holi ac Ateb byw @GyrfaCymru ddydd Iau 23 Ebrill 2pm-3pm? Cadwch lygad ar sianeli Facebook a Twitter Gyrfa Cymru am y wybodaeth ddiweddaraf.